ลัทธพล สนั่นไหว (บีม)

นักเรียน สอวน. สาขาชีววิทยา ค่าย 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2558

ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

บ้านวิทย์ต้นกล้า เป็นสถาบันที่ใช้หลักการปลูกฝังนักเรียน เหมือนกับการปลูกต้นไม้ คือ ดินดี พันธุ์ดี น้ำดี :

ดินดี คือบ้านวิทย์ เพราะเปรียบเสมือนสภาพแวดล้อม ที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต
พันธุ์ดี คือตัวเราเอง เราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีกำลังใจที่ดี
น้ำดี คือ วินัย หากเรามีวินัยที่ดี ผลย่อมออกมาดี เฉกเช่นการรดน้ำต้นไม้

ที่นี่เป็นสถาบันกวดวิชา ที่ไม่ใช่แค่สถาบันกวดวิชา แต่มันเป็นบ้าน “บ้านวิทย์ต้นกล้า”

นัฏฐชัย สุรีย์พงษ์ (กิมไซ)

นักเรียน สอวน. สาขาฟิสิกส์ ค่าย 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561

ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ที่นี่เป็นคลาสเรียนที่ให้ความสำคัญกับคำว่า “พื้นฐาน” มากๆ คำที่ฟังดูง่ายๆ แต่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง รูปแบบการเรียนการสอนที่เริ่มมาจากพื้นฐาน สอนให้เข้าใจในที่มาที่ไปของเนื้อหาที่เรียน ทำให้เราเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปต่อยอดในเนื้อหาระดับที่สูงยิ่งขึ้นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ดุลยวัฒน์ บุญวุฒิ (นว)

นักเรียน สอวน. สาขาฟิสิกส์ ค่าย 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

ปัจจุบันศึกษาอยู่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  • ที่นี่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้
  • แนวคิดทางวิชาการที่จะได้จากการเรียนรู้ในแต่ละวิชา จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจวิชานั้นได้อย่างถ่องแท้
  • เนื้อหาที่ได้ รับประกันความครบถ้วน สมบูรณ์ และนำไปใช้ได้จริง ทั้งในอนาคตชีวิต และ การสอบวัดระดับในโรงเรียน รวมไปถึงการสอบเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
  • เสริมทักษะทางวิชาการด้วยโจทย์ปัญหาที่หลากหลาย และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ทว่า อย่างน้อยที่สุด นี่เป็นเพียงคำกล่าวอ้างของบุคคลเพียงคนเดียว ขอให้เก็บคำกล่าวอ้างนี้ไว้พิจารณา และตัดสินใจ

ชลธร คีตสิน (ต้นข้าว)

ผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2560

ปัจจุบันศึกษาอยู่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การเพาะปลูกต้นไม้ ต้องอาศัยเวลาในการเพาะต้นกล้า และบ้านวิทย์ต้นกล้าแห่งนี้ เปรียบเสมือนดินและน้ำที่ดี ทำให้ต้นกล้าเจริญงอกงาม พร้อมจะเป็นต้นไม้ที่เติบใหญ่ และผลิดอกออกผลได้ต่อไป ในการเรียน อาจารย์ก็เปรียบเหมือนดินและน้ำ ที่นี่มีอาจารย์ที่ดี สามารถเข้าถึงที่มาของฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ และพร้อมจะสนับสนุนข้าวให้ศึกษาในสิ่งที่ตนเองชอบ บ้านวิทย์ต้นกล้าเป็นส่วนหนึ่งทำให้ข้าวสามารถเข้าเรียนภาคฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้

 

ปฐมทัศน์ จินาพันธ์ (สมาร์ท)

นักเรียน สอวน. สาขาฟิสิกส์ ค่าย 1 ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

ปัจจุบันศึกษาอยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผมรู้จักพี่ธรณ์ ครั้งแรกตอนอยู่ ม.1 ตอนนั้นยังเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจอะไรเลย แต่ความอยากรู้ทำให้ผมเข้าไปศึกษามันจริงๆ แต่หลังจากนั้นก็ห่างหายไป พอขึ้น ม.4 ก็ได้มาเรียนกับพี่ธรณ์อีกรอบ พี่ธรณ์สอนถึงที่มาที่ไปของแต่ละเนื้อหา ตอนนั้นอยากลองสอบสอวน. พี่ธรณ์ก็ผลักดันอย่างเต็มที่ ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าตัวเองจะติด สอวน. ค่าย 1 เพราะความรู้ที่มีตอนนั้นมีแค่กลศาสตร์ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ติดค่าย 2 แต่ว่าก็เอาความรู้ที่ได้ ไปใช้กับการอ่านหนังสือและทำโจทย์ เพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่ต้องการ ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้ทักษะนี้ มันก็มีประโยชน์ ทำให้สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ

กฤษณ์ ตั้งทรงเจริญ (ตั้ง)

เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

ปัจจุบันศึกษาอยู่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สำหรับตัวผมเอง การเริ่มต้นเรียนวิชาฟิสิกส์นั้นมาจากที่บ้านวิทย์ต้นกล้า สถานที่นี้ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ความประทับใจ ความสนิทสนมเป็นกันเอง ความกระหายใคร่รู้ แต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว มันมีสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน นั่นก็คือ ความมุ่งมั่นที่ทั้งจากผู้สอนถึงผู้เรียนและจากผู้เรียนถึงผู้สอนกลับมาด้วย จากประสบการณ์ที่ได้อยู่กับบ้านวิทย์มาตั้งแต่ชั้นมัธยมต้น บ้านหลังนี้ปลูกฝังให้เรามีแนวคิด สอนให้รู้ รู้ในที่นี้ไม่ใช่รู้ว่านั่นคืออะไร แต่ยังหยั่งรากลึกลงไปถึงว่า สิ่งนั้นเกิดมาอย่างไร มีผลอย่างไรกับใคร ณ บริบทใด ณ เวลาใด และมีรากฐานทางความคิดอย่างไร สถานที่นี้ ไม่ใช่แค่กวดวิชา แต่คือ “บ้าน” บ้านที่พร้อมเปิดรับและยอมรับคนที่กล้าที่จะคิดสิ่งต่าง ๆ ในรูปแบบของตนเอง

ปภัสรา พิมสาร (ปิ่น)

ปัจจุบันศึกษาอยู่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. (Gifted) ของโรงเรียนระยองวิทยาคม 

 

สำหรับหนู การเรียนที่นี่ทำให้หนูได้รับประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในห้องเรียน และ นอกห้องเรียน หนูได้เรียนรู้จากการทดลองต่างๆ ซึ่งที่นี่ทำให้หนูได้เรียนรู้จากความเข้าใจ ไม่ต้องใช้ความจำในการเรียน โดยเฉพาะตอนสอบ ที่หนูไม่จำเป็นต้องใช้เวลาทบทวนเยอะ ก็สามารถเข้าใจเนื้อหาและทำข้อสอบได้

มาริษ นำไพศาล (ม่อน)

ผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

ปัจจุบันศึกษาอยู่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนศรีตรังทอง)

 

บ้านวิทย์ต้นกล้า เป็นที่ที่ทำให้ผมได้เริ่มศึกษาฟิสิกส์อย่างจริงจัง บ้านวิทย์ต้นกล้ามีการสอนที่เข้าใจได้ง่าย มีเนื้อหาการเรียนการสอนที่ถูกต้อง ทำให้ผู้เรียนไม่เกิดความสับสน มีเพื่อน ๆ ที่คอยช่วยกันเรียน มีบรรยากาศที่เหมาะแก่การเรียนรู้

ภาณุวัฒน์ ทองมี (บิ๊ก)

ผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

ปัจจุบันศึกษาอยู่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนศรีตรังทอง)

 

“ที่นี่ทำให้ผมเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจฟิสิกส์  รู้ลึก รู้จริงถึงที่มาของธรรมชาติของสิ่งต่างๆ”

ชัยคุปต์ สระภูมิ (เชรค)

นักเรียน สอวน. สาขาชีววิทยา ค่าย 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559

ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ผมเป็นหนึ่งคนที่ได้เข้ามาเรียนในบ้านวิทย์ต้นกล้า สิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้ คือความเป็นกันเอง ความสบายใจที่จะได้มาเรียน ซึ่งทำให้ที่นี่น่าเข้าเรียนเป็นพิเศษสำหรับผม อีกทั้งความรู้ที่ได้จากที่นี่นั้น ยังมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการเรียนและการแข่งขันในระดับนานาชาติอีกด้วย ที่นี่ไม่ได้มอบให้แต่ความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังมอบความคิด ความกล้าและความมั่นใจที่จะทำให้เรานั้นกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความสามารถของเราให้กับคนอื่น ๆ ได้เห็นอีกด้วย ขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนที่ทำให้ผมมีอย่างทุกวันนี้ครับ